Magazyn w pełni bezpieczny

Jak zapewnić bezpieczeństwo w obiekcie magazynowym? W jakim stopniu można chronić przechowywane produkty i dbać o to, aby w budynku nie pojawiali się nieproszeni goście? O nowoczesnych systemach bezpieczeństwa warto pomyśleć już na etapie projektowania obiektu magazynowego.

Od momentu planowania inwestycji magazynowej do fazy eksploatacji można zadbać o szereg rozwiązań, które pozwolą całkowicie uniknąć zagrożeń lub zminimalizować ryzyko ich powstania. Na co warto zwrócić uwagę i jak chronić się przed niebezpieczeństwem?

Odpowiednia organizacja przestrzeni

O zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie magazynowym można zadbać już na etapie projektowania budynku. Istotne jest zachowanie dopuszczalnej wartości obciążenia regałów, podłóg oraz stropów. Ponadto nie należy zapominać o odpowiedniej odległości w przejściach (co najmniej 0.75 m szerokości, a w przypadku ruchu dwukierunkowego 1 m).

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe każdorazowo dostosowujemy do sposobu składowania i rodzaju składowanego asortymentu.

Ze względu na ruch wewnątrz magazynu trzeba również zadbać o odpowiednie oznakowanie, osłony obiektów i zabezpieczenie instalacji. Ważną kwestią jest podział przestrzeni w budynku – wyznaczenie ciągów komunikacyjnych oraz zainstalowanie progów zwalniających, pomostów kablowych, które zabezpieczają przewody elektryczne, czy odbojnic, które chronią przed zderzeniem wózka widłowego z regałem. Warto pamiętać o bezpieczeństwie i usprawnieniach podczas przeładunku towaru. W celu uniknięcia kolizji oraz zniszczeń bram i elewacji przy dokach przeładunkowych stosuje się system naprowadzaczy kół dla tirów. Ułatwiają one przeładunek, minimalizują zużycie ramp i zapobiegają zniszczeniom pojazdu. Ich zadaniem jest pomoc kierowcy w odpowiednim nakierowaniu pojazdu i zajęciu odpowiedniej pozycji przy doku. Dodatkowym usprawnieniem jest również dodatkowe przydokowe oświetlenie towaru.

Ochrona na najwyższym poziomie

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to kolejne kluczowe zagadnienie, które jest istotne już na etapie projektowania obiektu. Podczas dopasowywania odpowiednich zabezpieczeń należy mieć wzgląd m.in. na wielkość magazynu, jego wysokość i rodzaj składowanych towarów. Dużym wyzwaniem jest zadbanie o odpowiednie przechowanie materiałów łatwopalnych, wybuchowych czy też niebezpiecznych dla środowiska. W tym celu należy odpowiednio zorganizować przestrzenie do magazynowania poszczególnych asortymentów, dostosowując zabezpieczenia (w tym urządzenia gaśnicze) oraz umożliwiając sprawną ewakuację osób przebywających na terenie obiektu. Urządzenia gaśnicze projektuje się i montuje tak, aby zlokalizować i ugasić pożar w jego początkowej fazie. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa każda przestrzeń magazynowa powinna posiadać sporządzoną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego określającą: zagrożenia, sposób użytkowania minimalizujący możliwość powstania pożaru oraz wskazującą sposób zachowania się w przypadku pożaru. Ponadto obiekty magazynowe są często wyposażone w centralę pożarową z funkcjami automatycznego powiadomienia straży pożarnej w przypadku zaistnienia zagrożenia.

– W magazynach 7R dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na najwyższym poziomie. Wszystkie realizowane obecnie obiekty posiadają zwiększoną odporność ogniową budynku,
tj. powyżej 4000 MJ/mkw. Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe każdorazowo dostosowujemy do sposobu składowania i rodzaju składowanego asortymentu. W naszych obiektach magazynowych posiadamy odpowiednio zaprojektowane i wykonane instalacje tryskaczowe wodne lub pianowe zespolone z niskoprądową instalacją detekcji. Tryskacze lub wytwornice piany są lokalizowane ściśle wg wymagań określonych najczęściej stosowaną normą, tj. NFPA w przestrzeni sufitowej oraz często dodatkowo w regałach magazynowych. W mroźniach magazynowych stosujemy najczęściej tzw. tryskacze suche lub glikolowe. Instalacja tryskaczowa jest zespolona z instalacją samoczynnego oddymiania, w celu zapewnienia ewakuacji.

W trosce o bezpieczeństwo w dwóch budynkach 7R zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wirtualnego ogrodzenia.

Dodatkowo, magazyny 7R są wyposażone w hydranty wewnętrzne, podręczne gaśnice wraz z odpowiednim oznakowaniem ewakuacyjnym. Stosujemy również systemy wczesnego ostrzegania przed pożarem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dostosowujemy również inne instalacje – przykładowo montujemy urządzenia odcinające dopływ gazu lub wyłączające dopływ prądu w przypadku pożaru, a także montujemy instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – komentuje Waldemar Paszko, project management director 7R SA.

Kontrola terenu wokół magazynu

Paleta rozwiązań na rynku jest szeroka – system bezpieczeństwa obiektu składa się zazwyczaj z pracowników ochrony fizycznej, zabezpieczeń mechanicznych (odpowiednich zabezpieczeń w formie bram i krat) a także zabezpieczeń elektronicznych. Do tych ostatnich należą między innymi systemy takie jak CCTV – system nadzoru wizyjnego, czy SSWN – system sygnalizacji włamania i napadu, które dodatkowo chronią przed kradzieżą mienia.

– W trosce o bezpieczeństwo w dwóch budynkach 7R zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wirtualnego ogrodzenia – systemu kamer oraz czujników ruchu podczerwieni. Jest to nowoczesne wdrożenie, które monitoruje ruch, pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji, a jednocześnie rozstrzyga sporne kwestie dotyczące ewentualnych kolizji – komentuje Izabela Gajek, property manager 7R SA.

W przypadku zarządzania ruchem pojazdów również istnieje wiele rozwiązań usprawniających. Jest to przykładowo system, w którym goście pobierają bilety z kodami kreskowymi wraz z zapisaną datą i godziną wjazdu, a przed wyjazdem uiszczają opłatę parkingową zależną od czasu, który spędzili na terenie obiektu. Jednak tego typu rozwiązanie sprawdza się raczej w przypadku miejsc o dużym wskaźniku odwiedzalności, chociażby urzędów czy centrów handlowych. W obiektach logistycznych zapotrzebowanie jest nieco inne.

Aby zapewnić bezpieczeństwo przy wjeździe do parku logistycznego, planujemy również zainstalowanie programu rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów tak, aby automatycznie pozwalać na wjazd samochodom znajdującym się w naszej bazie danych. Goście, których nie rozpozna system, będą musieli potwierdzić swoją tożsamość przed wyjazdem z terenu obiektu. Nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony mogą znacznie zminimalizować zagrożenia na terenie magazynu i wokół niego. Warto zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić inwestycjom maksymalne zabezpieczenie – podsumowuje Izabela Gajek, property manager 7R SA.

TEKST: Elwira Charyga

Written By
More from admin

Nagroda specjalna dla Tomasza Lubowieckiego

4 października 2018 r., już po raz dziesiąty, marszałek województwa małopolskiego nagrodził najlepszych...
Czytaj dalej