7R News

„7R News” to magazyn prasowy wydawany przez firmę 7R SA, dynamicznie rozwijającego się dewelopera działającego na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizującego się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni logistycznych pod wynajem. Odbiorcami czasopisma „7R News” są inwestorzy, kontrahenci,
a także osoby piastujące kierownicze stanowiska w firmach z branży nieruchomości komercyjnych.