Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości

Rozmawiamy z panem Marianem Błachutem, burmistrzem liczących prawie 36 tys. mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Miasto prawa miejskie uzyskało w 1951 r., w wyniku połączenia dwóch miejscowości: Czechowic i Dziedzic, historia obu sięga średniowiecza. Dzisiaj Czechowice-Dziedzice to „miasto z zapałem” stanowiące ośrodek przemysłowy z kopalnią węgla kamiennego, walcownią metali, fabryką zapałek oraz fabryką sprzętu elektrotechnicznego.

Jakie korzyści odniosą Czechowice-Dziedzice z powstania na ich terenie dużej bazy magazynowej? Jak szacują Państwo wpływy do budżetu z tytułu nowej inwestycji?

Realizacja na terenie Czechowic-Dziedzic tak dużej inwestycji, jaką bez wątpienia jest budowa bazy magazynowej przez firmę 7R, pozwala nam liczyć na pojawienie się znacznych środków, które zasilą budżet gminy z tytułu należnego podatku od nieruchomości. Nie nastąpi to od razu, ze względu na obowiązującą w Czechowicach-Dziedzicach ulgę dla inwestorów. Biorąc jednak pod uwagę powierzchnię powstających obiektów magazynowych, wynoszącą 30 tysięcy metrów kwadratowych, szacowane wpływy do naszego budżetu będą w przyszłości liczone w setkach tysięcy złotych. Liczymy zatem na bardzo istotne zasilenie naszego budżetu, mimo że niepodnoszone od lat stawki podatku za metr kwadratowy obiektów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej są u nas jednymi z najniższych w regionie. Decyzje lokalizujące kolejne inwestycje na terenie Czechowic-Dziedzic przyjmujemy z wielkim zadowoleniem, bo należy pamiętać, że w przyszłości będą one owocowały nie tylko zwiększonymi wpływami do budżetu, ale i nowymi miejscami pracy dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic i okolic. Rolą każdego samorządu, dbającego o zrównoważony rozwój swej gminy, jest podejmowanie starań o nowe inwestycje na jej terenie.

O nowe inwestycję zabiegają wszyscy, konkurencja na tym polu jest duża. Dlaczego warto inwestować właśnie na terenie Czechowic-Dziedzic? Jakie narzędzia ma w ręku samorząd miasta, by przyciągnąć dużą inwestycję z zewnątrz? Na ile są one skuteczne?

Aby przyciągnąć do siebie przedsiębiorców, potrzebne są dla nich odpowiednie tereny – dobrze zlokalizowane i skomunikowane oraz odpowiadające ich potrzebom. W Czechowicach-Dziedzicach takie tereny są, a dodatkowo stale dbamy o rozwój infrastruktury drogowej wokół atrakcyjnych inwestycyjnie działek. Kolejna sprawa to otwartość i kompetentne działania ze strony urzędników. To przecież naszym zadaniem jest udzielenie pomocy potencjalnym inwestorom w przebrnięciu przez gąszcz przepisów, regulujących kwestie związane z przeprowadzeniem każdej nowej inwestycji. Silnym magnesem, który przyciąga przedsiębiorców do Czechowic-Dziedzic jest wspomniana na początku ulga inwestycyjna, która oferuje potencjalnym inwestorom wymierne, policzalne korzyści w najtrudniejszym, początkowym okresie funkcjonowania nowego przedsięwzięcia biznesowego. Ulga zachęcająca inwestorów do zakładania nowych oraz rozbudowywania istniejących już firm obowiązuje od kilku lat. Dzięki uchwale Rady Miejskiej, gmina ma możliwość zwolnienia z płacenia podatków na okres trzech lat tych przedsiębiorców, którzy realizują nowe inwestycje o powierzchni minimum stu metrów kwadratowych. Ulgi podatkowe dla inwestujących w Czechowicach-Dziedzicach przedsiębiorców obowiązują do 31 grudnia 2020 roku, co oznacza, że do tego czasu podatnik może nabyć prawo do zwolnienia. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa lub rozbudowa została zakończona i oddano ją do użytku. Okres zwolnienia wynosi 36 miesięcy, a podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia musi złożyć w organie podatkowym zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis. Jednak obok tych wymiernych zachęt, w Czechowicach-Dziedzicach na potencjalnych inwestorów czeka coś jeszcze. Jest to przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, z którego słynie nasza gmina. Mówię tu o bardzo dobrej, modelowej wręcz współpracy władz samorządowych z prężnie działającym w naszym mieście samorządem gospodarczym, reprezentowanym przez naszą własną, czechowicką Delegaturę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. To dzięki tej współpracy wiemy, jakie są oczekiwania, problemy czy potrzeby, ale i pomysły, i plany przedsiębiorców.

Rolą każdego samorządu, dbającego o zrównoważony rozwój swej gminy, jest podejmowanie starań o nowe inwestycje na jej terenie.

Pamiętamy też o docenianiu tego, co dla gminy i jej mieszkańców robią nasi przedsiębiorcy. Dlatego od blisko dziesięciu lat wyróżniamy najlepszych specjalnie ustanowioną w tym celu nagrodą gospodarczą gminy – „Czechosławem”.

Panie Burmistrzu, proszę opowiedzieć o nowych planach inwestycyjnych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice.

Po kilku latach udało nam się zaktywizować gospodarczo tereny inwestycyjne wokół Drogi Krajowej nr 1. Obok inwestycji prowadzonej obecnie przez firmę 7R są bowiem i inne. W bliskim sąsiedztwie działają już centra logistyczne i magazynowe innych firm oraz salon samochodowy Toyoty – jedyny na całym Podbeskidziu – i firma Carlex Design – specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu unikalnych wnętrz samochodów, samolotów, łodzi oraz elementów ich wyposażenia. Na deskach kreślarskich projektantów powstają już wyraźne zarysy kolejnych przedsięwzięć, które w ciągu najbliższych kilku lat powinny wypełnić wolne jeszcze tereny inwestycje w rejonie DK 1. To się nie stało samo. Pracowaliśmy na to od lat i wszystkie opisane powyżej działania zaczęły właśnie przynosić efekty. A należy w tym miejscu dodać, że okolice DK 1 nie są jedynymi terenami, na których rozwijają się nowe, ciekawe inwestycje. Wcześniej, dzięki działaniom podjętym wspólnie z bielskim Starostwem Powiatowym, udało nam się zainicjować powstanie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, który powstał na granicy Czechowic-Dziedzic i Bestwiny. Dysponujący lotniskiem Park wspaniale się rozwija i systematycznie poszerza skalę działalności, inwestując zarówno w powiększenie i udoskonalenie infrastruktury lotniskowej, jak i nowe powierzchnie produkcyjno-magazynowe. W niedalekim sąsiedztwie Parku, dzięki wyraźnemu wsparciu i zaangażowaniu gminy, powstało natomiast Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, w którym projektowane i produkowane są komponenty kompozytowe dla lotnictwa, a nawet przemysłu kosmicznego. Jak widać, na działania innowacyjne stawiamy w Czechowicach-Dziedzicach od wielu lat, wspieramy je i robimy to skutecznie.

Rozmawiał: Dariusz Wajs

Written By
More from admin

Kolejny magazyn w 7R Park Kielce dla giganta e-commerce

Spółka grupy Marketing Investment Group – myBOX Logistics podpisała umowę z 7R...
Czytaj dalej